Rapportera länk:

 

Lennart Dahlman Affärsutveckling AB

 

Marknadskonsultverksamhet inom sälj-, ledarskaps-, serviceutbildning, attitydmätning, marknadsundersökningar, medarbetarenkäter, kundenkäter, marknadsplanering, affärsplanering. Styrelseuppdrag, ledningsgrupper
Göteborg i Västra Götalands län

 

 

 

 

Nyckelord: