Rapportera länk:

 

Lexin

 

En kombination av lexikon och ordböcker som har tagits fram av Skolverket för användning i invandrarundervisningen. Idag omfattar Lexin cirka 30000 ord. För närvarande hittar du Lexin på sju olika språk.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: