Rapportera länk:

 

Lidingö Trådgille

 

Lidingö Trådgille är en kunskaps- och kulturförmedlare inom textilområdet. Vi visar på tradition och arbetsglädje. Vi verkar för att vara en förbindelsetråd mellan textilt verkande Lidingöbor samt mellan Lidingöbor och den textila omvärlden.
Lidingö i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: