Rapportera länk:

 

Lillpite Fiskevårdsförening

 

Lillpiteälven är känd för sin Harr, Öring, samt Kräftbestånd. Älvens beskaffenhet är långa steninga forsar, mellan ett par hundra meter till någon kilometer. I övre vattensystemet Stortjärnsområdet finns tjärnar....
Piteå i Norrbottens län

 

 

 

 

Nyckelord: