Rapportera länk:

 

List of Words - Core Vocabulary in Context

 

Engelsk-Spansk / Spansk-Engelsk frekvensbaserad ordlista.900 ord (plus exempel) kategoriserade efter betydelse. Ett alfabetiskt index med översättningar är länkat till den semantiska listan.
Karlskrona i Blekinge län

 

 

 

 

Nyckelord: