Rapportera länk:

 

Ljungdahl, Thomas

 

IT-intresserad allmänpraktiserande advokat, som utlokaliserat sig till landsbygden.
Kristianstad i Skåne län

 

 

 

 

Nyckelord: