Rapportera länk:

 

LynxEye - brand consultants

 

LynxEye är en varumärkesbyrå fokuserad på att hjälpa sina klienter med hela positioneringsresan. Från segmentering och varumärkesstrategier till implementering. LynxEyes varumärkeskonsulter arbetar globalt från kontor i ett antal länder.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: