Rapportera länk:

 

ManagerZone

 

Världen största virutella fotbollsvärld. Se om du och ditt lag kan slå över 500000 managers från hela världen.
Karlskrona i Blekinge län

 

 

 

 

Nyckelord: