Rapportera länk:

 

Manifesto

 

Designbyrå; Branding by design. Strategisk design och inredning. Varumärkeskonsulter, fokus: intern varumärkesutveckling. Reklamfilmsforskn., copyutbildn. Föreläser om strategisk varumärkesutveckl., reklamfilm, varumärket på film, creative writing.
Malmö i Skåne län

 

 

 

 

Nyckelord: