Rapportera länk:

 

MariTrain

 

Erbjuder utbildning och konsulttjänster inom sjöfartsindustri med specialisering på OCIMF-TMSA, vetting ISM, ISPS samt säkerhet inom tank och kemikalie transporter.
Göteborg i Västra Götalands län

 

 

 

 

Nyckelord: