Rapportera länk:

 

Marianne Westerlund

 

Text och foto av Marianne Westerlund, fotograf, författare och dipl. översättare, svenska, engelska, tyska.
Gotland i Gotlands län

 

 

 

 

Nyckelord: