Rapportera länk:

 

Marratech AB

 

Erbjuder desktopbaserade lösningar för möten och presentationer på intranät, med ljud, bild, och delade program. Vår teknik bygger på IP multicast och Java.
Luleå i Norrbottens län

 

 

 

 

Nyckelord: