Rapportera länk:

 

Mattias Mikaelsson Design

 

Industridesigner med inriktning på bruksföremål med stort fokus på bra funktion och innovativa lösningar.
Sundbyberg i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: