Rapportera länk:

 

Medema Physio AB

 

Erbjuder kurser och temadagar inom medicinsk träningsterapi, ortopedisk manuell terapi, multitraktions-/mobiliseringsbehandling samt elektroterapi och emg.
Upplands-Väsby i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: