Rapportera länk:

 

MidwayHolding AB

 

Ett internationellt konglomerat, uppbyggt av små och medelstora företag inom ljus, möbler, specialföretag och bygg. Bolagen drivs med decentraliserat ansvar. Midway-aktien är noterad på Stockholms Fondbörs.
Malmö i Skåne län

 

 

 

 

Nyckelord: