Rapportera länk:

 

Miljöstyrningsrådet - Vägledning för hållbar upphandling

 

Rådet arbetar för att bidra till en hållbar utveckling genom att stödja företag och offentlig förvaltning i deras miljöarbete på ett strategiskt och kostnadseffektivt sätt.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: