Rapportera länk:

 

MillnetBI - QlikView Konsulter

 

MillnetBI är experter på beslutsstöd. Vi hjälper företag att effektivare planera, styra och följa upp sin verksamhet. Alla våra tjänster och lösningar är uppbyggda kring QlikView som beslutstödssystemplattform.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: