Rapportera länk:

 

Missuppfattningar.se

 

Över hundra kända missuppfattningar. Läs påstående, motpåstående och källa för varje en.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: