Rapportera länk:

 

Mjukvarutest & Testdesign

 

Här har jag försökt att summera allt som jag har gått igenom när jag började jobba med mjukvarutester. Här hittar du olika praktiska råd och tips om vad man ska tänka på när man börjar som testare eller testledare i ett projekt.
Göteborg i Västra Götalands län

 

 

 

 

Nyckelord: