Rapportera länk:

 

Movator

 

En lyckad flytt kräver noggrann planering som självklart måste utgå från kundens behov. Vårt mål är att verksamheten ska löpa som vanligt i största möjliga mån. Därför genomförs oftast flytten på helgen eller nattetid.
Sundbyberg i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: