Rapportera länk:

 

MultiMind Bemanning AB

 

Hyr ut och rekryterar personal med professionell, social och kulturell kompetens. Vi hjälper företagen att öka sin konkurrenskraft genom mångfald.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: