Rapportera länk:

 

Mx Indoor

 

Motocrosshall för körning inomhus. Banan är anpassad för alla förare stora som små 50-500cc. Hallen är på 3200 m2, mått 80x40 meter och en takhöjd på 12,5 m.Värmeutrymmen såsom cafe, toaletter och samlingslokal finns att tillgå.
Vallentuna i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: