Rapportera länk:

 

Naturfilmare Göran Johannesson

 

Film och bilder från den skånska naturen. Jag håller föredrag och genomför visningar. Har specialiserat mig på hjortdjuren rådjur, dovvilt och kronhjort.
Svedala i Skåne län

 

 

 

 

Nyckelord: