Rapportera länk:

 

Nerike Kugg & Mekan AB

 

Skärande bearbetning och transmisioner. Vi tillverkar kugghjul, kedjehjul och splines samt utövar skärande bearbetning i CNC styrda maskiner
Örebro i Örebro län

 

 

 

 

Nyckelord: