Rapportera länk:

 

NextPhase

 

NextPhase är ett företag i Stockholm som erbjuder konsulttjänster inom strategi, varumärke, marknadsföring, försäljning och hållbarhet. Vi identifierar och implementerar ditt företags bästa möjligheter i en alltmer digitaliserad värld för att skapa och kommunicera värde, utveckla verksamheten och affären, uppnå varaktiga konkurrensfördelar samt skapa bestående tillväxt och lönsamhet.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: