Rapportera länk:

 

Nimo-Kg AB

 

Tillverkar lyftare, containers och utrustning för tömning bl.a till livsmedelsindustri.
Landskrona i Skåne län

 

 

 

 

Nyckelord: