Rapportera länk:

 

Nobelstiftelsen

 

Nobelstiftelsen presenterar information om Alfred Nobel och stiftelsen. En sökbar databas över pristagare finns tillgänglig, liksom länkar till de prisutdelande institutionerna.

 

 

 

 

Nyckelord: