Rapportera länk:

 

Ny bok om konstnären Claes Eklundh

 

Förlaget Arena har gett ut en ny bok om konstnären Claes Eklundh.
Malmö i Skåne län

 

 

 

 

Nyckelord: