Rapportera länk:

 

Nya Prosit event design

 

Möteskoordinator och eventkoordinator i Stockholm. Prosit design arbetar med upplevelsebaserad kommunikation inom mötes-, sponsrings- och eventindustrin.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: