Rapportera länk:

 

Nyman, Magnus - Naturfotograf

 

Bilder på svenska och utlänska djur. Vilda djur, jakt och hundar är specialité. Utställningar, bildvisningar, föredrag och böcker om Vildsvin, Dovhjort och Jaktens själ som erhållit Jägareförbundets kulturpris 2000.
Kinda i Östergötlands län

 

 

 

 

Nyckelord: