Rapportera länk:

 

Nyströms Cement

 

En av Sveriges ledande leverantörer av lecablock, kantelement, cellplast och andra produkter för stenhus och grundläggning. Vi har kapacitet att producera cirka 1500 lecablock per timme beroende på blockdimension.
Norrtälje i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: