Rapportera länk:

 

OM Gruppen AB

 

Vår affärsidé är att tillhandahålla möjligheter till finansiell riskhantering. Företaget organiserar marknadsplatser för handel i och clearing av finansiella derivat i både Stockholm och London.

 

 

 

 

Nyckelord: