Rapportera länk:

 

ORAB Entreprenad AB

 

utför rörinstallationer och maskinmontage för industrin, kommunala bolag, landsting och förvaltningar. Dessutom tillverkas det inom gruppen en rad olika rör-, plåt- och balkkonstruktioner för alla typer av industrier i egna verkstäder.
Gävle i Gävleborgs län

 

 

 

 

Nyckelord: