Rapportera länk:

 

Öckerö Sockens Båtförsäkrings Bolag

 

Försäkrar fritidsbåtar och fiskebåtar inom Västra Götaland. Startat 1889. Kundägt med liten administration.
Öckerö i Västra Götalands län

 

 

 

 

Nyckelord: