Rapportera länk:

 

Ohlssons Innovationsfabrik

 

En marknadsplats/mötesplats för innovationsprospekt, investerare, kompetens och nya innovativa produkter.
Haninge i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: