Rapportera länk:

 

Ombildning.nu

 

En informationssida om ombildning från bostadsrätt till hyresrätt. Denna sida som är under utveckling handlar om ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. Ombildning kan ske på ett antal olika sätt antingen på initiativ från Fastighetsägaren eller från hyresgästerna. Ett sätt är att en fastighetsägare förvärvar ett hus i syfte att ombilda det till bostadsrätt. Sedan kan lägenheterna upplåtas med bostadsrätt till de boende eller om huset är tomt till fastighetsägaren som sedan säljer bostadsrätterna vidare till spekulanter. Denna sida kommer dock att fokusera på ombildning på hyresgästers initiativ.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: