Rapportera länk:

 

Österby boende- och omvårdnadsenhet AB

 

Vänder sig till psykiskt sjuka med särskilda omsorgsbehov. Ett flertal av våra boende har somatiska diagnoser, men även schizofreni- och bordeline diagnos är vanligt förekommande.
Östhammar i Uppsala län

 

 

 

 

Nyckelord: