Rapportera länk:

 

Ovacon AB

 

Arbetar främst med sprutisolering under varumärkerna Sprefix, Spraytec. Företaget har viss konsultverksamhet. Företaget har även ett utbyte genom ett stort nätverk.
Oskarshamn i Kalmar län

 

 

 

 

Nyckelord: