Rapportera länk:

 

Ownpower

 

Aktiebolag med möjlighet till lokalt ägande av energianläggningar där förnyelsebar energi produceras.
Gotland i Gotlands län

 

 

 

 

Nyckelord: