Rapportera länk:

 

PCB i byggnader

 

Byggsektorns Kretsloppsråd har antagit ett handlingsprogram för PCB i byggnader, som syftar till att inventera och sanera byggprodukter som innehåller PCB.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: