Rapportera länk:

 

PR Företaget JMA

 

Svensk pr-byrå som hjälper andra företag att synas. En av huvudsysslorna är att sälja reklamtid på våra reklamplatser i offentlig miljö. En annan stor del av verksamheten är storprint, roll ups, affischer, banderoller och övrig reklam.
Malmö i Skåne län

 

 

 

 

Nyckelord: