Rapportera länk:

 

Pekuma AB

 

Pekuma AB är ett företag som tillverkar och säljer produkter inom trafik och trafiksäkerhet. Vi tillverkar pollare i plast, pollare i trä, dagvattenbrunnsbetäckningar med sidointag, personreflexer med yoyo.
Ljungby i Kronobergs län

 

 

 

 

Nyckelord: