Rapportera länk:

 

People Impact i Sverige AB

 

Arbetar med utveckling av organisationer, individer och team. Våra kunder är framför allt företag och offentlig verksamhet i tillväxt eller annan förändring.
Malmö i Skåne län

 

 

 

 

Nyckelord: