Rapportera länk:

 

Peter's Empress of Ireland page

 

Förteckning över passagerare på det sjunkna skeppet Empress of Ireland
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: