Rapportera länk:

 

Piratpartiet

 

Bildades 2006 och arbetar för representation i EU-valet 2009 och nästa riskdagsval 2010. Sakfrågorna omfattar rätten till ett privatliv och personlig integritet, och rätten att fritt dela med sig av kultur och kunskap.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: