Rapportera länk:

 

Pollux Feedback AB

 

Vi vänder oss till företag med behov av en dialog med kunder, medarbetare och andra intressenter. Med en egenutvecklad mjukvaruplattform erbjuder vi standard- och kundanpassade lösningar inom området relationshantering över Internet.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: