Rapportera länk:

 

Privat Medicin

 

I Medicinboken beskriver praktiserande läkare aktuell information om vanliga sjukdomar. I korthet presenteras bl a symtom och exempel på behandlingar som brukar användas. Med den här samlade kunskapen blir det lättare att samråda med din läkare.
Göteborg i Västra Götalands län

 

 

 

 

Nyckelord: