Rapportera länk:

 

Q-Med Estethics AB

 

Restylane är en kristallklar, biologiskt nedbrytbar NASHA-gel (icke-animalisk stabiliserad hyaluronsyra), som injiceras i huden i små mängder med en mycket fin nål.
Uppsala i Uppsala län

 

 

 

 

Nyckelord: