Rapportera länk:

 

RECAB Realtime Computers AB

 

Inbyggda system för realtid och industribruk. Allt från små kort till färdiga system. byggsystem som MicroTCA, Advanced TCA, CompactPCI, PC104 och VME
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: