Rapportera länk:

 

Referat fastighetsinformation AB

 

Arbetar framförallt med scanning, digitalisering och arkivsystem (egen utveckling) inom fastighetsbranchen. Även utredningar m.m. görs. Företagets arkivsystem FDOK har sålts till ett flertal kommuner och landsting.
Jönköping i Jönköpings län

 

 

 

 

Nyckelord: